Kontaktinformasjon Solerød skole

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte ved Solerød skole.

Publisert av SOL-IT. Sist endret 12.04.2019

Rolle

Navn

Telefonnummer

E-post

Rektor

Anne Husby

33 06 18 71

924 07 368

Anne.Husby@re.kommune.no

Konstituert nestleder

Elisabeth Jensrud

33 06 18 72

Elisabeth.Jensrud@re.kommune.no

SFO-leder

Odny M Barth

33 06 18 76

Odny.Barth@re.kommune.no

Sekretær

Frøydis M Kristiansen

33 06 1870

Froydis.Merete.Kristiansen@re.kommune.no

Kontaktlærer

Marianne G Hem

33 06 18 75

Marianne.Hem@re.kommune.no

Kontaktlærer

Jon Haraldsen

33 06 18 75

Jon.Haraldsen@re.kommune.no

Kontaktlærer

Elisabeth Jensrud

33 06 18 75

Elisabeth.Jensrud@re.kommune.no

Kontaktlærer

Sara R Kjellstadli

33 06 18 75

Sara.Kjellstadli@re.kommune.no

Kontaktlærer

Kjell Horpestad

33 06 18 74

Kjell.Horpestad@re.kommune.no

Kontaktlærer

Sissel Johansen

33 06 18 74

Sissel.Johansen@re.kommune.no

Kontaktlærer

Inger S Christophersen

33 06 18 74

Inger.Christophersen@re.kommune.no

Lærer

Mette B Fjelltveit

33 06 18 75

Mette.Fjelltveit@re.kommune.no

Lærer

Marie K Hjelmen

33 06 18 75

Marie.Hjelmen@re.kommune.no

Lærer

Lene Knudsen

33 06 18 74

Lene.Knudsen@re.kommune.no

Lærer

Johanna Angell-Petersen

33 06 18 74

Johanna.Angell-Petersen@re.kommune.no

Fagarbeider

Line T Kvaal

33 06 18 76

Line.Kval@re.kommune.no

Fagarbeider

Madelen D Mærøe

33 06 18 76

Madelen.Maeroe@re.kommune.no

Assistent

Linn Jeanette L Cederborg

33 06 18 76

Linn.Cederborg@re.kommune.no