Kontaktinformasjon Solerød skole

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte ved Solerød skole.

Publisert av SOL-IT. Sist endret 02.08.2019

Rolle

Navn

Telefonnummer

E-post

Rektor

Anne Husby

33 06 18 71

924 07 368

anne.husby@tonsberg.kommune.no

Konstituert nestleder

Elisabeth Jensrud

33 06 18 72

elisabeth.jensrud@tonsberg.kommune.no

SFO-leder

Odny M Barth

33 06 18 76

odny.margret.barth@tonsberg.kommune.no

Sekretær

Frøydis M Kristiansen

33 06 18 70

froydis.merete.kristiansen@tonsberg.kommune.no

Kontaktlærer

Marianne G Hem

33 06 18 75

marianne.gusland.hem@tonsberg.kommune.no

Kontaktlærer

Jon Haraldsen

33 06 18 75

Jon.Haraldsen@re.kommune.no

Kontaktlærer

Elisabeth Jensrud

33 06 18 75

elisabeth.jensrud@tonsberg.kommune.no

Kontaktlærer

Sara R Kjellstadli

33 06 18 75

sara.ramsli.kjellstadli@tonsberg.kommune.no

Kontaktlærer

Kjell Horpestad

33 06 18 74

kjell.horpestad@tonsberg.kommune.no

Kontaktlærer

Sissel Johansen

33 06 18 74

sissel.johansen@tonsberg.kommune.no

Kontaktlærer

Inger S Christophersen

33 06 18 74

inger.semb.christophersen@tonsberg.kommune.no

Lærer

Mette B Fjelltveit

33 06 18 75

mette.borhau.fjelltveit@tonsberg.kommune.no

Lærer

Marie K Hjelmen

33 06 18 75

marie.knapstad.hjelmen@tonsberg.kommune.no

Lærer

Lene Knudsen

33 06 18 74

lene.knudsen@tonsberg.kommune.no

Lærer

Johanna Angell-Petersen

33 06 18 74

johanna.angell-petersen@tonsberg.kommune.no

Fagarbeider

Line T Kvaal

33 06 18 76

line.therese.kval@tonsberg.kommune.no

Fagarbeider

Madelen D Mærøe

33 06 18 76

madelen.dahl.meroe@tonsberg.kommune.no

Assistent

Linn Jeanette L Cederborg

33 06 18 76

linn.jeanette.lostegaard.cederborg@tonsberg.kommune.no