Bekymringsmelding - er du bekymret for et barn?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familier har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Når det er grunn til å tro at det er omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjenesten.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 13.04.2018

Dette skjer når du melder fra

Vi vil i løpet av en uke avklare om det du er bekymret for er noe som må følges opp. Dersom meldingen kan gi grunnlag for hjelpetiltak, starter barneverntjenesten en undersøkelse.


Formålet med barnevernets undersøkelse

Når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov, skal det settes i verk tiltak for barnet og familien. Tiltakene skal ha barnets beste som målsetning, og kan dreie seg om hjelpetiltak, adferdstiltak og omsorgstiltak.


Saksbehandlingstid

Lov om barneverntjenester gir frister for saksbehandlingstid:

  • Avklaring av melding: 1 uke
  • Undersøkelse: 0 - 3 måneder. I særlige tilfeller inntil 6 måneder.

 

Kontaktinfo

Sentralbord barn og unge:
Tlf. 33 50 44 46
E-post: post.barneverntjenesten@re.kommune.no

Telefontid:
Man - fre: 8.00 - 11.30 og
12.30-16.00

Leder for barnevernstjenesten
E-post: Mona Tenold
Tlf. 924 41 202

Barnevernvakt/akuttsaker:
Tlf. 33 31 02 03

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Kart