Skolefritidsordning - SFO

Alle barneskolene i kommunen tilbyr skolefritidsordning (SFO).
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 24.01.2018

Om Skolefritidsordningen - SFO

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for alle barn i 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 1. - 7. trinn.

Ordningen skal preges av og legge til rette for barns behov for lek, kultur- og fritidsaktiviteter samt sosial læring. Det skal tas utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Du finner mer informasjon om skolefritidsordningen i Re kommune i vedtektene for SFO.


Priser

Priser for plass i SFO justeres hvert år, se gjeldende prisliste.

Prisliste SFO
Type plassPris pr. 01.01.2019Gammel prisØkning
Hel plasskr. 2 845,-2 670,-175,-
Halv plasskr. 1 452,-1 364,-88,-
Dagsatskr. 193,-180,-13,-
Morgentilbud pr. mnd.kr. 480,-447,-33,-
Morgentilbud pr. gangkr. 67,-62,-5,-
Mattilbud pr. mnd.kr. 228,-213,-15,-

 

Søskenmoderasjon, 30 % på den billigste plassen.


Spesielle åpningstider

SFO er åpen alle arbeidsdager med disse unntakene:

  • Fire uker i juli måned
  • Jul- og nyttårsaften
  • Onsdag før Skjærtorsdag stenger SFO kl.12.00

I tillegg avsettes det fem fleksible planleggingsdager. Fire dager skal være samtidig med fire av skolenes avsatte dager mens en dag er i sammenheng med stenging i juli.

 

 

Kontaktinfo

Kirkevoll skole SFO:
Tlf: 33 06 13 59

Ramnes skole SFO:
Tlf: 33 06 17 29

Røråstoppen skole SFO:
Tlf: 33 06 14 43

Solerød oppvekstsenter SFO:
Tlf: 33 06 18 76

Åpningstider

Man - fre: 07.00-16.45