Ressurssenter for barn og unge

Ressurssenteret er et tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser 0-18 år, samt deres familier.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 18.05.2018

Ressurssenteret tilbyr følgende tjenester:

  • Avlastning  
  • Støttekontakt/Fritidsgrupper


Avlastning

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Formålet ved avlastning er å:

  • hindre overbelastning hos omsorgsyter
  • gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
  • gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i institusjon.

Barn og unge gis et forsvarlig tjenestetilbud når de er på avlastning, noe som omfatter personrettet helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, helsehjelp til prosedyrer og observering, fritidsaktiviteter og samspill med andre, samt tilsyn på natt.


Støttekontakt / fritidsgrupper

Støttekontakt eller fritidsgruppe er en kommunal tjeneste med det som mål å hjelpe den enkelte til å få en mer meningsfylt fritid og ivareta behovet for sosialt samvær uavhengig av familie eller andre personer fra støtteapparatet.

Hvem kan få tjenesten?
Personer og familier som ut fra funksjonshemming, manglende nettverk, psykiske eller sosiale problemer - kan søke om tjenesten.


  

Kontaktinfo

Leder:
Kaja Ellegård Andersen
Tlf. 33 06 17 40 / 976 05 235

Avlastningsboligen:
Tlf. 33 06 35 21 / 22

Fagkoordinator:
Linda Thon
Tlf. 977 39 533

(Mandager, onsdager og annenhver fredag)

Ved søknad om nye tjenester:
Kontakt tjenestekontoret på
tlf. 993 23 000

Adresse

Postadresse:
Ressurssenter for barn og unge
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Gjelstadveien 18
3178 Våle

Kart