Psykisk helsehjelp barn og unge

Barne og- familieteamet i Re kommune er et lavterskeltilbud med den hensikt å fremme god psykisk helse hos barn og unge i kommunen. Målgruppen er barn og unge fra 0 - 23 år og deres familie. Tilbudet er gratis og du kan selv bestille time hos familieteamet.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 25.08.2016

Hvem kan kontakte oss?

 • Dersom du er bekymret for barn og ungdoms psykiske helse. Det kan gjenspeiles gjennom endret adferd, lærevansker, mobbing eller sosiale/emosjonelle problemer.
 • Ved bekymring for samspill og tilknytning rundt et barn.
 • Barn og ungdom som er i utfordrende livssituasjoner (for eksempel foreldrekonflikt, skilsmisse, psykisk syke foreldre eller foreldre med rusmisbruk).
 • Dersom familien sliter med somatisk sykdom som påvirker resten av familien.
 • Familien sliter med grensesetting og barneoppdragelse.
 • Om noen i familien sliter med tristhet/depresjon eller aggresjon.
 • Barn/ungdom som strever og har det vanskelig.


Hva tilbyr vi?

 • Styrke foreldrerollen gjennom samtale/veiledning.
 • Veiledning i hjemmet, på skole/barnehage samt av andre yrkesgrupper.
 • Fremme gode relasjoner mellom foreldre/barn- barn/barn gjennom undervisning og samtaler.
 • Tilby støttesamtale med barn og foreldre som møter utfordringer som depresjon, mobbing, sykdom i familien, nedsatt motivasjon ift skoleinnsats, ensomhet  o.l.
 • Gruppeveiledning.
 • Trekke inn tverrfaglige samarbeidspartnere hvis det skulle være behov for det.

Førstegangshenvendelser bør skje gjennom teamleder, som i samarbeid med teamet vil legge til rette for et tilpasset tilbud for hvert enkelt barn/familie.

Kontaktinfo

Sentralbord:
Tlf. 33 50 44 45

Telefontid:
Man - fre: 8.30 - 11.30 og
12.30-15.00

Send oss gjerne en e-post
siden vi er mye på farten.

Leder Re familiesenter:
E-post: Trude Nesse Ellingsen
Tlf. 409 02 945

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Kart