13-23 Ungdom

13-23 er et tiltak som følger opp ungdom i alderen 13 til 23 år som står i fare for å falle ut av utdanningsløpet eller har gjort det.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 03.08.2018

Hvordan kan du bli med i 13-23?

Er du mellom 13 og 23 år er du i målgruppa. Det er ingen søknadsprosedyrer for å komme i kontakt med oss.


Hva kan vi hjelpe med?

  • Skape gode samarbeidsarenaer for ulike aktører som jobber med unge
  • Tilføre kompetanse om ungdom, ungdomstid og utdanning og arbeid
  • Skape mestringsarenaer for unge som står utenfor det ordinære utdanningsløpet og arbeidsmarkedet
  • Skape tilrettelagt opplæring/arbeidsarenaer
  • Bidra til mestring av selvstendig tilværelse i egen bolig
  • Forebygge en tilværelse som passiv mottaker av stønad


Vi har 2 medarbeidere, eller som vi betegner disse - mestringsentrerprenører: Gunnar Knutsen og Monica Holtan Fjeld.

Deltagelse er frivillig, og vi ber om et samtykke fra deg og foreldrene dine om du er under 18 år i forhold til hvem vi kan samarbeide med.

Vi har fokus på din mestring og tar utgangspunkt i det.
 

Hvem samarbeider vi med?

Vi har tett kontakt med øvrige instanser som Revetal ungdomsskole, helsesøster, barnevernet, Re familiesenter, psykisk helse (både for barn og voksne), rustjenesten, tiltak for funksjonshemmede i Re, videregående skoler i Vestfold, Oppfølgingstjenesten, opplæringskontorene, inntaktskontoret, PPT,  NAV i Re, lege mv.

Vi har også god kontakt med ulike typer av næringsliv/arbeidsplasser.

Kontaktinfo

Sentralbord:
Tlf. 33 50 44 45

Telefontid:
Man - fre: 8.30 - 11.30 og
12.30-15.00

Send oss gjerne en e-post
siden vi er mye på farten.

Mestringsentreprenører:
E-post: Gunnar Knutsen
Tlf. 993 96 200

E-post: Monica Holtan Fjeld
Tlf. 413 05 009

E-post: Kari Seierstad
Tlf. 455 13 288

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Kart