Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
01. Drøftingsplan barnehage DOCX, 20 kB

Til bruk ved drøfting av saker før henvisning mellom barnehage og PPT

18.10.2016 Filtype
02. Drøftingsplan skole DOCX, 20 kB

Til drøfting av saker før henvisning mellom skole og PPT

18.10.2016 Filtype
04. Henvisning førskolebarn (oppdatert februar 2019) DOCX, 31 kB

Henvisningsskjema barn i førskolealder og mal for pedagogisk rapport (oppdatert februar 2019)

18.10.2016 Filtype
05. Henvisning grunnskole (oppdatert februar 2019) DOCX, 89 kB

Henvisningsskjema barn i grunnskolealder og mal for pedagogisk rapport (oppdatert februar 2019)

18.10.2016 Filtype
06. Henvisningsskjema voksenopplæring DOCX, 35 kB

Henvisningsskjema for voksne

18.10.2016 Filtype
08. Informert samtykke barnehage og skole DOCX, 25 kB

Skjema for informert samtykke til samarbeid mellom PPT og andre involverte parter

18.10.2016 Filtype
09. Informert samtykke til spesialpedagogisk hjelp barnehage DOCX, 280 kB

23.01.2018 Filtype