Langtidsplass somatikk

Langtidsplass somatikk innebærer heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjonsomsorg Re helsehus blokk 2 etasje blokk C.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 24.01.2019

Hva inneholder tjenesten?

  • Du får moderne rom på Re helsehus, du får alle måltider, medisiner, pleie og omsorg.
  • I samarbeid med deg vil vi bistå og/eller kompensere for din evne til å ivareta dine grunnleggende behov.
  • Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling.
  • Du får en primærkontakt og i samarbeid med deg utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas.
  • Ved behov for tannlegetjenesten, kan enkle oppgaver utføres på Re helsehus.
  • Fysioterapi kan vurderes.


Hvem kan få tjenesten?

Søker må bo i kommunen. Søknad må komme fra søker, fullmektig eller verge. Dersom søknad kommer fra annen hjelpeinstans, for eksempel lege, vil tjenestekontoret kontakte søkeren for bekrefte søknad.

Kriterier:

  • Søker er ikke lenger i stand til å ivareta egen helse.
  • Søker har prøvd andre helse og omsorgstjenester, men dette fungerer ikke.
  • Søker har behov for tett oppfølging av legetjeneste og kvalifisert helsepersonell.
  • Langtidsplass er det høyeste omsorgsnivået knyttet til tjenester i kommunen, og det gjøres en helhetlig vurdering før vedtak fattes.

Alder er ikke et kriterium for tildeling av tjenesten.


Hva koster tjenesten?

Betaling for langtidsopphold regnes ut på følgende måte: 

75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp. Fribeløpet fastsettes av departementet, og utgjør for tiden 8 400 kroner pr. år.

85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp, inkludert renteinntekter og annen formuesinntekt.

Mer informasjon om hvordan egenbetalingen beregnes finner du i Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3 (ekstern lenke).


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Direkte til avdelingene:
Telefontid til avdelingene:
Alle dager fra kl. 12.00 til kl. 15.00 og
fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

Demensomsorg:
Blokk B: 409 17 935
Blokk C: 409 17 934

Institusjonsomsorg:
Langtid / lindrende: 409 17 936
Korttid / rehabilitering: 409 17 937

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart