Overgangen fra barnehage til skole

Re kommunes retningslinjer for overgang mellom barnehage og skole følges av alle skoler, offentlige og private barnehager i kommunen.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 05.02.2018

Mål for retningslinjer og rutiner er å:

  • gjøre barna trygge i møte med skolen
  • sikre god informasjonsflyt mellom barnehage og skole
  • avklare ansvar og forventninger mellom barnehage, skole og foresatte 


Foresatte, barnehage og skole på samme lag 

Informerte, positive og deltakende foresatte bidrar til å trygge og motivere barnet. Da kan barnet møte skolen med pågangsmot og entusiasme! 

For å sikre sammenheng og trygghet for barnet, er det viktig at barnets foresatte er med i overgangsprosessen og får mulighet til å si noe om sitt barns behov, følge opp og støtte sitt barn. Det er en forutsetning at barnehage / skole og foresatte har en god og åpen dialog.

Med utgangspunkt i å medvirke til at barn opplever verdien av gode relasjoner, vil foreldrene får kjennskap til Smart relasjon både i samarbeid med barnehagen og skolen.


Mer informasjon og tidsplan

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Kart