Forhåndsstemme / tidligstemme

Hvis du ønsker det, kan du stemme før valgdagen. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 06.09.2017

Hvor og når kan jeg forhåndsstemme i Re?

Du kan forhåndsstemme i servicetorget i kommunehuset (Regata 2) alle hverdager mellom kl 08.00 og kl 15.00 fra 10. august og til og med 8. september 2017.

I tillegg er det mulig å stemme:

  • på Re videregående skole torsdag 31. august fra kl. 12.00 - 15.00
  • i servicetorget lørdag 2. september fra kl. 10.00 - 14.00
  • på Re helsehus mandag 4. september fra kl. 11.00 - 13.00
  • i servicetorget onsdag 6. og torsdag 7. september fra kl. 08.00 - 18.00


Tidligstemme

Dersom du ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du avtale tidligstemming. Dette er mulig i perioden 1. juli til 9. august. Du må da kontakte servicetorget og avtale tidspunkt for når du ønsker å avlegge stemme.


Husk legitimasjon!

Uavhengig av når og hvor du ønsker å avlegge stemme er det viktig at stemmemottaker kan identifisere deg. Husk derfor å ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge stemme! Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal