Stortingsvalg 2017

Valgdagen for stortingsvalget 2017 er 11. september.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 29.06.2017

Hvem kan stemme?

For å kunne stemme må du være norsk statsborger som er, eller har vært, bosatt i Norge. Du må også være fylt, eller fylle 18 år i løpet av valgåret.

 

Forhåndsstemme / tidligstemme

Hvis du ønsker det, kan du stemme før valgdagen. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.


Hvor kan du stemme på valgdagen?

På valgdagen 11. september kan du kun stemme i den kommunen du er mantallsført.


Stemme hjemmefra

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på et av kommunens valglokaler, kan søke om å avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

 

Husk legitimasjon!

Uavhengig av når og hvor du ønsker å avlegge stemme er det viktig at stemmemottaker kan identifisere deg. Husk derfor å ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge stemme! Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.


Aktuelle lenker

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal