Politisk organisering

Re kommune har vedtatt hovedutvalgsmodellen for den politiske organiseringen. Minst et flertall av hvert hovedutvalgs medlemmer skal sitte i kommunestyret.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 22.09.2017

Kommunestyret

Kommunestyret i Re har 25 medlemmer.
 

Formannskapet

Formannskapet har 7 medlemmer: ordfører, varaordfører, ledere i hovedutvalg og andre politkere fra kommunestyret.


Hovedutvalgene

I Re er det to politiske hovedutvalg, Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (forkortet til DEN), og Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (forkortet til HOV).

Hvert hovedutvalg har 9 medlemmer.


Råd

Det er dessuten tre råd i kommunen som har rådgivende myndighet.

Eldrerådet består av 7 medlemmer, hvor 6 er representanter fra pensjonistforeningene i kommunen og en representant fra hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av 6 medlemmer, hvor 4 er valgt fra brukerorganisasjoner og/eller pårørende, samt 2 representanter fra hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd.

Barne- og ungdomsrådet i Re består av representanter fra elevrådene på skolene (i tillegg til 1-3 vararepresentanter). Klikk her for å lese mer om barne- og ungdomsrådet.


Kontaktinformasjon til råd og utvalg

Dersom du ønsker sende e-post til alle medlemmer av kommunestyret, et utvalg, eller et råd.


Sakspapirer fra politiske møter

Ønsker du å se innkalling og/eller protokoll fra et politisk møte, finner du dette i den politiske møteplanen. Klikk på ønsket utvalg og du vil få opp en oversikt over møter i dette utvalget med sakspapirer  til hvert av møtene i pdf-format.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart