Kontaktinformasjon politikere, kommunestyret, utvalg og råd

Benytt e-postadressene under dersom du ønsker å sende e-post til alle medlemmer i kommunestyret, formannskapet, utvalg, eller et råd. Nederst i artikkelen finner du lenke til oversikt over medlemmer i utvalgene og kontaktinformasjon til enkeltpolitikere.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 09.12.2016

 

Kontaktinformasjon styrer, utvalg og råd
Navn råd/utvalgE-postadresse
Ordfører - Thorvald Hillestadordforer@re.kommune.no
Varaordfører - Bente T. Brekkevaraordforer@re.kommune.no
Opposisjonsleder - Trude Viola Antonsentrudeviola@reap.no
Kommunestyretkommunestyret@re.kommune.no
Formannskapetfsk@re.kommune.no
Utvalgsleder DEN - Odd Gjerpeleder-den@re.kommune.no
Hovedutvalg DENhden@re.kommune.no
Utvalgsleder HOV - Tove Øygardenleder-hov@re.kommune.no
Hovedutvalg HOVhhov@re.kommune.no
Administrasjonsutvalgetadmut@re.kommune.no
Kommuneplanutvalgetkommuneplanutvalget@re.kommune.no
Kontrollutvalgetkontrollutvalget@re.kommune.no
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnefunk@re.kommune.no
Eldrerådeteldr@re.kommune.no
Valgstyretvalgstyret@re.kommune.no
Sakkyndig nemnd eiendomsskattsne@re.kommune.no
Klagenemnd eiendomsskattkeiendomskatt@re.kommune.no


Kontaktinformasjon enkeltpolitikere

Oversikt over hvem som sitter i de forskjellige utvalgene og kontakinfo til enkeltpolitkere finner du ved å klikke på lenken under.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart