Barne- og ungdomsrådet

Barne- og ungdomsrådet i Re består av representanter fra elevrådene på skolene (i tillegg til 1-3 vararepresentanter).
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 29.11.2018

Barne- og ungdomsrådet skal bidra til:

 • samfunnsengasjement,
 • medvirkning og innflytelse ved den enkelte skole,
 • medvirkning og innflytelse fram mot politisk vedtak, spesielt i forhold til saker som har konsekvenser for barn og unges oppvekst
   

Representantene velges av elevrådene på den enkelte skole

 • Barneskolene: 2 representanter fra 6. - 7. klasse + kontaktlærer
 • Revetal ungdomsskole: 5 representanter + kontaktlærer
 • Re videregående skole: 2 representanter + kontaktlærer
 • Politikere: Ordfører

Rådet velger leder og nestleder blant representantene fra ungdomsskolen.
Rådmannen oppnevner en kontaktperson som legger til rette arbeidet i rådet.

Representantene velges for 2 år.
 

Møtene i barne- og ungdomsrådet

Det avholdes minimum 4 møter i året. Disse holdes på tidspunkter slik at det passer med politiske saker knyttet til hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd og kommunestyret. De første møtene i rådet vektlegges også opplæring og "sammensveising" av gruppa.

Barne- og ungdomsrådet har en pott med midler som kan fordeles til elevrådene etter søknad.

Det skrives referat fra alle møter. Referater sendes til representantene, samt andre involverte parter, for eksempel ordfører, rådmann, kommunalsjef, rektorer, barnerepresentant, leder av hovedutvalget helse, oppvekst og velferd.

Referater fra møtene finner du i lenken nederst på siden.
 

Barne- og ungdomsrådet har følgende representanter:

Leder: Mathilde Bu Skjeggestad, tlf: 941 46 339, e-post: mabuskj@gmail.com
Nestleder: Vemund Hjelle Høydal, tlf. 400 98 490, e-post: s04vehoy@v-man365.no

 • Røråstoppen skole: Iselin Skontorp og Johannes Rønningen        
 • Kirkevoll skole: Matea Rehn Bjølgerud og Niklas Flåten Årøy 
 • Solerød skole: Ingrid Heierstad og Marius Torsheim
 • Ramnes skole: Sebastian Joberg Horn og Elin Katrine Knotten
 • Re videregående skole: Malin Holm og Johannes Rønningen
 • Revetal ungdomsskole: Khuong Hoai Ngyen, Halvard Brundtland, Markus Holt, Håvard Kjellsen Bjerke og Tirill Kristine Knotten


Referater fra møter i barne- og ungdomsrådet

Kontaktinfo

Leder:
E-post: Mathilde Bu Skjeggestad
Tlf: 941 46 339

Sekretær:
E-post: Ole Thommasen Grejs
Tlf: 924 26 083
 

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart