Planer og andre dokumenter til offentlig ettersyn

Her finner du planer og andre dokumenter som er lagt ut til offentlig ettersyn.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 23.01.2018

Areal- og reguleringsplaner

Areal- og reguleringsplansaker i Re behandles i Tønsberg kommune.

All informasjon om pågående arbeid med arealplaner, samt vedtatte arealplaner i Re, kan gjenfinnes i kartportalen.


Øvrige planer / dokumenter

Øvrige planer / dokumenter finner du i oversikten under. Frist for innspill er markert under hver enkelt plan.

Planer og andre dokumenter til offentlig ettersyn
Publisert 23.10.2018
Kart

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 a gir Re kommune tillatelse til å felle ei sommereik på Krakken i Fon.

Vedtaket kan påklages innen tre uker. Klagen må være skriftlig og sendes med e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til:

Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg