Planer og andre dokumenter til offentlig ettersyn

Her finner du planer og andre dokumenter som er lagt ut til offentlig ettersyn.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 23.01.2018

Areal- og reguleringsplaner

Areal- og reguleringsplansaker i Re behandles i Tønsberg kommune.

All informasjon om pågående arbeid med arealplaner, samt vedtatte arealplaner i Re, kan gjenfinnes i kartportalen.


Øvrige planer / dokumenter

Øvrige planer / dokumenter finner du i oversikten under. Frist for innspill er markert under hver enkelt plan.

Planer og andre dokumenter til offentlig ettersyn
Publisert 03.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent en rekke forslag til forskrifter innenfor tekniske område. Disse forskriftene legges nå ut på høring.
 

Publisert 23.10.2018
Kart

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 a gir Re kommune tillatelse til å felle ei sommereik på Krakken i Fon.

Vedtaket kan påklages innen tre uker. Klagen må være skriftlig og sendes med e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til:

Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg