Praktisk bistand og opplæring i daglige gjøremål

Boveiledertjenester gir praktisk bistand til hjemmeboende som trenger opplæring og vedlikehold av dagliglivets ferdigheter. 
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.02.2018

Hva inneholder tjenesten?

Tjenesten er innrettet på å gi hjelp til selvhjelp gjennom boveiledning med et pedagogisk fokus. Etter en individuell vurdering av tjenestemottagers funksjonsnivå kan opplæring og praktisk bistand være aktuelt for følgende tjenester:

  • Rengjøring av kjøkken, stue (oppholdsrom), soverom og bad.
  • Sengetøyskift
  • Innkjøp av matvarer, klær, sko mm
  • Matlaging
  • Nettverksbygging og sosiale ferdigheter

Innbyggere i Re kommune skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.


Hvem kan få tjenesten?

  • Personer med utviklingshemming/autisme/multifunksjonshemming.
  • Personer med nedsatt psykisk helse og/eller rusproblematikk.
  • Du må bo i Re kommune.
  • Du har psykiske, sosiale og/eller fysiske funksjonshemminger, men potensial for å ivareta daglige gjøremål ved hjelp av noe assistanse og opplæring.
  • Det skal foreligge eventuelle helseopplysninger som tilsier at du er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.


Hva koster tjenesten?

Prisen på tjenesten er basert på brukers inntekt og justeres av kommunestyret en gang pr. år.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.
 

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. søknad / tildeling:

Tjenestekontoret
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no


Kontaktinfo hjemmetjenester:

Hjemmehjelp:
Tlf. 941 41 299

Hjemmesykepleie:
Tlf. 469 04 000

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart