Omsorgslønn

Omsorgslønn kan tildeles omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer med stort hjelpebehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Omsorgslønn skal gi en viss økonomisk kompensasjon til private omsorgsytere.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 14.09.2016

Hvem kan få tjenesten?

Omsorgslønn blir gitt til den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som har omsorgsbehovet. Likevel har både den som gir og den som trenger omsorg rett til å søke om omsorgslønn.

Den omsorgstrengende må ha et dokumentert hjelpebehov på grunn av sykdom, alder, funksjonshemming eller andre årsaker. Den som mottar omsorgen skal i liten/ingen grad kunne nyttiggjøre seg annen form for hjelp eller fast avlastning. Omsorgssituasjonen skal være særs tyngende, skal omhandle nødvendige omsorgsoppgaver og ikke kunne kompenseres med andre kommunale hjelpetiltak. Omsorgslønnordningen tar ikke sikte på å gi de som har særdeles tyngende omsorgsarbeid full lønn for de timene de arbeider.

Kommunen og den som har behov for omsorg må vurdere at omsorg fra den pårørende er nødvendig og best for den pleietrengende.


Øvrige kriterier:

  • Det må være søkt om hjelpestønad fra NAV før det innvilges omsorgslønn.
  • En forutsetning for å motta omsorgslønn er at omsorgs­arbeidet foregår i eget hjem.
  • Omsorgsarbeidet må være særlig tyngende
  • Omsorgslønn kan innvilges der kommunen anser at privat omsorg er best egnet ut fra en helhetlig vurdering.
  • Andre tjenester skal være vurdert i forhold til hva som er hensiktsmessig måte å organisere tjenester på.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til kommunal helsehjelp.

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart