Omsorgsboliger

Omsorgsbolig med heldøgns bemanning er et bo- og omsorgstilbud på Re helsehus blokk A. Boligen er tilpasset bevegelseshemmede. Omsorgsplassen er beboers hjem.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 07.01.2019

Hva inneholder tjenesten?

Dette er omsorgsboliger med døgnbemanning. Beboerne har fastlege og regnes som hjemmeboende. Alle omsorgsplassene har egne te-kjøkken med mulighet for å lage mat selv. Det er felles stuearealer som kan benyttes, med felles frokost, middag og kveldsmat for de som ønsker det. Det er også store balkonger på hver stue.

Det gis dessuten bistand til følgende:

  • hjelp til å stå opp og legge seg
  • daglig personlig hygiene, herunder hjelp til dusj/kroppsvask 1 gang pr. uke
  • på- og avkledning
  • tilsyn i måltider
  • hjelp til å spise
  • toalettbesøk ved behov
  • nødvendig tilsyn og observasjon


Hvem kan få tjenesten?

  • Personer over 18 år som har bodd i kommunen de siste 6 månedene og har behov for heldøgns pleie og omsorg.
  • Bistandsbehovet må være så omfattende at det ikke kan imøtekommes på forsvarlig måte i ordinær bolig.
  • Før omsorgsbolig med heldøgns bemanning innvilges, skal alternative tiltak være vurdert og/eller prøvd; for eksempel helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand, trygghetsalarm, rullerende korttidsopphold.


Hva koster tjenesten?

Egen husleiekontrakt inngås med virksomhet teknikk og næringstjenester. Leiesum er avhengig av leilighetsstype og justeres en gang i året av kommunestyret. Inkludert i husleien er: strøm, bredbånd, renhold 1 gang i uken, hvitevarer, div. renholdssåpe, med mer. Måltider er ikke inkudert i leieprisen, priser på dette er oppgitt i prislisten.

Hjemmesykepleie (Helsehjelp i hjemmet) er gratis. Legemidler og enkelte produkter/ medisinsk utstyr må tjenestemottaker betale selv.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

 

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. søknad / tildeling:

Tjenestekontoret
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Kontaktinfo omsorgsplasser:
Telefontid til avdelingene:
Alle dager fra kl. 12.00 til kl. 15.00 og
fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

Omsorgsplasser 1 (A 2. etg):
Tlf. 409 02 941

Omsorgsplasser 2 (A 3. etg):
Tlf. 409 02 940

Sentralbord Re helsehus:
Tlf. 33 06 36 50

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart