Dagsenter ved Re helsehus

Dagsenteret ved Re helsehus er et lavterskeltilbud for hjemmeboende med et ønske/behov om et tilbud på dagtid. Målsettingen for dagsentervirksomheten er at brukeren skal bo lengst mulig i eget hjem i tilegg til å gi omsorgspersonene et avlastningstilbud. Tilbudet tilrettelegges også for personer med demens.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.06.2017

Hva inneholder tjenesten?

Dagaktivitetstilbudet innerholder aktivitet og miljøtiltak som er tilrettelagt for å oppnå opplevelse av trivsel, mestring og livskvalitet. Noen eksempler på aktiviteter er: Avislesning, sang, spill, bevegelse, formgivningsaktiviteter, matlagning, hagearbeid og diverse sesongbetingende aktiviteter.

Dagsplan:

  • 08.00-09.00 Reise til dagsenter
  • 09.15 Frokost
  • 10.30 Aktiviteter
  • 12.00 Kaffe
  • 12.30 Aktiviteter
  • 13.30 Middag
  • 15.00 Hjemreise

All deltagelse ved aktiviteter er frivillig. Ved behov tilrettelegger vi aktiviteter ved å dele gruppen.


Hva koster tjenesten?

Dagopphold koster kr. 100,- brukerbetalingen dekker mat og transport.


Hvordan søker du om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.
 

Har du spørsmål kan du kontakte tjenestekontoret på tlf. 33 06 36 64.

Det er Johan’s turbuss som kjører, kontakt Johan Haslestad  tlf: 908 27 013.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. søknad / tildeling:

Tjenestekontoret
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no


Kontaktinfo dagsenteret:

Dagsenteret:
Tlf. 33 06 36 71

OBS! Nytt tlf.nr. fra 30. okt:
Tlf. 33 06 36 34

Leder for institusjonsomsorg og dagsenter:
E-post: Charlotte Revaa
Tlf. 33 06 36 54

OBS! Nytt tlfnr. fra 30. okt:
33 06 36 24

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag og fredag:
Kl. 09.00-14.30.

Stengt alle helligdager og 3 uker i juli.

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Postadresse til beboere på Re helsehus:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart