Økonomi

Her finner du kommunens økonomiske dokumenter, som for eksempel budsjetter, regnskap og årsberetninger.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 12.10.2016

Mer informasjon eller eldre dokumenter

For at denne siden skal være oversiktlig og ikke inneholde for mange dokumenter, har vi valgt å kun publisere de siste års regnskap, budsjetter og økonomiplaner. Dersom du ønsker å se eldre dokumenter eller har spørsmål knyttet til dokumentene som er tilgjengelig her, kan du gjerne ta kontakt med oss. Ta kontakt via kommunens servicetorg i kommunehuset på Revetal, på tlf. 33 06 10 00 eller på e-post postmottak@re.kommune.no.