Kommunesammenslåing: Re + Tønsberg

I september 2016 vedtok kommunestyret at Re skal danne en ny kommune sammen med Tønsberg kommune.

Nye Tønsberg kommune vil være en realitet fra 01.01.2020.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.11.2017

Politisk plattform for Nye Tønsberg kommune

I forbindelse med at en ny kommune skal dannes, er det mye som må avgjøres. Grunnlaget for dette arbeidet beskrives i en politisk plattform for den nye kommunen. I denne er en rekke formaliteter som navn, kommunevåpen, m.m. beskrevet. I tillegg legger den en del føringer for hvordan den nye kommunen skal bygges. 

Det ble nedsatt et arbeidsutvalg som våren 2017 utarbeidet et forslag til politisk plattform. Arbeidsutvalgets forslag til politisk plattform ble vedtatt i felles by-/kommunestyremøte for Re og Tønsberg 20.06.2017. Den vedtatte politiske plattformen kan leses ved å klikke på lenken under.


Fellesnemnd og arbeidsutvalg

I felles by-/kommunestyremøte 20.06.2017 ble det opprettet en fellesnemnd bestående av 8 kommunestyrepolitikere fra Re og 8 bystyrepolitikere Tønsberg. Fellesnemndas hovedoppgave er å sikre at innholdet i den politiske plattformen virkeliggjøres og at den nye kommunen bygges i henhold til den politiske plattformen. Fellesnemnda vil dessuten oppnevne flere arbeidsutvalg som vil jobbe med konkrete temaer, som f.eks. kommunevåpen, nærdemokrati og lignende.

Oversikt over fellesnemndas og arbeidsutvalgenes møter, innkallinger og møtereferater finner du i den politiske møteplanen. 

 

Prosjektleder / rådmann for den nye kommunen

Prosjektleder skal lede arbeidet med å skape «nye» Tønsberg og deretter gå inn i rollen som rådmann i den nye kommunen fra januar 2020. Fellesnemnda vedtok 09.10.2017 at Egil Johansen ansettes som prosjektleder / rådmann i nye Tønsberg kommune. Han tiltrer stillingen fra 01.01.2018.


Tidsplan:

Den nye kommunen vil se dagens lys den 01.01.2020. Fram til da vil det være mange milepæler. Tidsplanen vil oppdateres etter hvert som arbeidet skrider fram. Pr. dags dato ser planen slik ut:

Fremdriftsplan kommunesammenslåing
Hva:Når:Merknad / sted:
Ansettelse av prosjektleder/rådmann09.10.2017Ansettes av fellesnemnda
Arbeid med å rigge den nye kommunenAug. 2017 – 31.12.2019
Konstituerende møte for kommunestyret i den nye kommunenOkt. 2019Kommunestyrevalg i sept.
Ny kommune er etablert01.01.2020

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart