Innsynsrett

Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Rettigheten er lovfestet, og skal blant annet sikre at den enkelte får innsyn i hva myndigheten foretar seg.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 21.12.2016

Innsyn i post / postliste

Alle har rett til å se hva kommunen sender og mottar av post. Noe informasjon er imidlertid gradert av hensyn til personvern eller av andre hensyn. For å sikre at sensitive opplysninger ikke publiseres på nett, er det en forsinkelse på tre dager fra vi har mottatt / sendt et brev, til dette publiseres på nett.


Innsyn i saker

Du har også rett til innsyn i vårt arkiv, der saker som er eller har vært til behandling i kommunen befinner seg, med mindre disse inneholder sensitive opplysninger.


Aktuelle lover og regler

Den viktigste loven er kanskje Personopplysningsloven, som blant annet gir deg rett til å kreve informasjon om hvorledes personopplysninger blir behandlet. Loven regulerer blant annet at:

"Alle har rett til å vite hva som blir behandlet av personopplysninger og hvorledes dette skjer. Du kan for eksempel få vite hva skolen, arbeidsgiveren, butikken eller andre behandler av personopplysninger, hva slags opplysninger dette er og om de har opplysninger om deg.

Alle har rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Du kan for eksempel sjekke om opplysningene om deg selv er korrekte, eller be om innsyn bare fordi du er nysgjerrig!" (Kilde: Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo).

Også andre lover er viktige for å ivareta innsynsretten, herunder forvaltningsloven (innsyn for den enkelte/partsinnsyn) og offentlighetsloven (innsyn for alle). I tillegg kan innsynsretten ivaretas ved å praktisere "meroffentlighet". Det vil i korthet si at kommunene selv aktivt velger å publisere informasjon slik at den enkelte ikke må gå veien om innsynsbegjæringer. Meroffentlighet er slik sett forankret i Kommunelovens § 4 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet:

"Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning".


Her finner du mer informasjon om innsynsretten:

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart