Innbyggerinitiativ

Initiativretten er en demokratisk rettighet, som betyr at du som innbygger kan fremme politiske saker du er opptatt av for kommunestyret. Initiativretten gjelder alle kommunens innbyggere, også personer under 18 år.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 26.01.2017

Minsak.no - nettportal for innbyggerinitiativ

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lansert portalen minsak.no som skal gjøre det enklere å fremme innbyggerinitiativ. Benytt portalen dersom du ønsker å foreslå en sak som du mener at kommunestyret i Re bør behandle.


Hva kreves for å bruke initiativretten?

Initiativretten er beskrevet i Kommunelovens §39a. Følgende bestemmelser gjelder:


Forslagets innhold

Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunen kan også velge å ta stilling til forslag der beslutningsmyndighet ligger et annet sted, men der det likevel kan være naturlig at kommunens politikere engasjerer seg.


Antall underskrifter

2% av innbyggerne i kommunen - alternativt 300 i kommunen må støtte forslaget.


Tidsfrist

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.


Tilbakemelding til initiativtakerne

Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er kontaktpersoner for initiativet slik at disse kan underrettes.


Begrensninger i adgang til å fremme forslag på nytt

Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.


Ingen klageadgang

Initiativtakerne har ikke krav på noe bestemt utfall av saken. Et forslag som er fremmet som innbyggerinitiativ og som blir nedstemt i kommunestyret, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart