Administrativ organisering i Re kommune

Kommunestyret har delegert myndighet til rådmannen som har videredelegert myndighet til kommunalsjefer, virksomhetsledere og andre i administrasjonen.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 13.09.2017

Bilde av rådmann Trond Wifstad - Klikk for stort bilde

Rådmann

Rådmann Trond Wifstad er født i 1962, og er utdannet kommunalkandidat. Han har vært rådmann i Re siden august 2002, og har tidligere kommunal praksis fra arbeid innenfor kultur og personal/organisasjon.


Rådmannens ansvar og oppgaver

Rådmannen er kommunes øverste administrative leder og står ansvarlig overfor kommunestyret.

Rådmannen skal sørge for at:

  • Saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt
  • Administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle folkevalgte organer bortsett fra kontrollutvalget. Normalt møter rådmannen og økonomisjef i kommunestyre, formannskap og administrasjonsutvalg, mens kommunalsjefer og ev. virksomhetsledere møter i hovedutvalg og andre utvalg.


Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe, bestående av rådmann og tre kommunalsjefer utgjør kommunens strategiske ledelse. Disse fire fungerer som en samlet og kompletterende ledergruppe med et svært omfattende spenn av oppgaver knyttet til kommunens virksomheter og tjenesteproduksjon. I tillegg til rådmann består rådmannens ledergruppe av:

  • Unni Bu - Kommunalsjef for oppvekst og kultur.
  • Mette Halvorsen - Kommunalsjef for helse, velferd og tekniske tjenester.
  • Ivar Jostedt - Kommunalsjef for økonomi og fellestjenester.


Øvrig adminstrativ ledelse

13 virksomhetsledere utgjør kommunens faglige og operative ledelse. Virksomhetslederne er tillagt helhetlig ansvar for fag, personal og økonomi, og utvikling i egen virksomhet. Ulike avdelinger i felles stab er underlagt rådmannens ledergruppe.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart