Re kommune - Ny og varm

Re kommune er sentralt plassert i Vestfold fylke.

  • Innbyggertall: 9 746  (pr. 18.01.2019)
  • Areal: ca. 224 km².
     
Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 18.01.2019

Bilde av blomstrende rapsplanter - Klikk for stort bilde

Kommunesammenslåing

Det er vedtatt at Re og Tønsberg kommuner slås sammen fra 01.01.2020. Mer informasjon om kommunesammenslåingen finner du på nettsiden nyetonsberg.no


Landbrukskommune

Av det totale arealet er ca. 80 km² dyrket mark og ca. 122 km² produktiv skog. Re er dermed en av kommunene i landet med størst andel dyrket areal av totalareal. De største sammenhengende skogarealene ligger vest og nord i bygda.

 

Ny og varm

Re kommunes visjon er "Ny og varm". Med dette menes at vi skal være nyskapende og fremoverlente, og samtidig skal vi yte god omsorg tilby gode tjenester til våre innbyggere.


Sentralt plassert i Vestfold

Kommunen grenser i nord mot Hof og Holmestrand, i øst mot Horten, i syd mot Tønsberg og Stokke og i vest mot Andebu og Lardal. Dessuten har Re grense mot Sande og Hurum i Holmestrandsfjorden. Langøya er en del av Re.

  • Kort reisetid til alle Vestfoldbyer.
  • Nye E-18 går gjennom kommunen.
  • Rv 35 med mange daglige avganger med ekspressbuss t/r Oslo.
  • Mindre enn 30 minutter til og fra jernbane.
  • Enkel og rask tilgang til Oslo Lufthavn Gardermoen og Torp Flyplass.


Et godt tjenestetilbud

Kommunen er kjent for å ha gode tjenestetilbud til barn, unge og eldre. Klikk her for å lese mer om kommunens tjenester.

Kulturlivet er også rikt med en rekke frivillige lag og foreninger, som jobber aktivt for å gi et bredt fritidstilbud til innbyggere i alle aldre. Klikk her for å lese mer om kultur, idrett og fritid i Re kommune.


Natur, tur- og friluftsliv

Terrenget i Re er lett kupert, i det lave skogkledde åser veksler med daler og sletteland. Høyden er gjennomgående noe større i den vestligste og nordlige del av kommunen. Storelva renner sentralt gjennom kommunen fra nord mot syd. En overveiende del av Re hører til nedslagsfeltet til Aulielva som er navnet på Storelvas fortsettelse ut til Tønsbergfjorden.

Kommunens kystlinje og skogområdene gir muligheter til å dyrke friluftsliv både sommer og vinter. Klikk her for å lese mer om tur- og friluftsliv.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart