Vil du være med å skape visjonen til nye Tønsberg?

Vi søker etter innbyggere fra Re og Tønsberg kommune, som har lyst til å delta under visjonskonferansen 27. mars 2019 kl. 17.00 - 21.00 i Tønsberg.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 08.02.2019

Hva er en visjon?

- En visjon skal identifisere et felles mål å strekke seg mot. For at en visjon skal ha en verdi, er det viktig at flest mulig har et eierskap til den, og både innbyggere, politikere og de som jobber i kommunen må kjenne til den og kunne bruke den. Visjonen skal både skape identitet og stolthet, og samtidig si noe om hvordan vi vil at den nye kommunen skal være, sier Trond Wifstad.

Han er rådmann i Re kommune, og leder arbeidsgruppa som har ansvar for å utvikle visjon og verdigrunnlag for den nye kommunen når Re og Tønsberg slår seg sammen. Dette skal gjøres gjennom tre store dialogkonferanser der både ansatte, innbyggere og ungdom inviteres til å delta.

- På hver av disse konferansene skal deltakerne sette ord på hva de opplever som styrker suksesskriterier ved sin kommune i dag. Samtidig skal de si noe om hvilke styrker og verdier man ønsker å vektlegge i den nye kommunen. Det blir én konferanse for ansatte i de to kommunene, én konferanse for barn og unge, og én konferanse som er åpen for innbyggere som ønsker å delta. I tillegg vil politikerne i Re og Tønsberg fordeles ut som deltakere på alle disse konferansene, sier Wifstad.

Mer informasjon i radioinnslaget fra NRK P1, Vestfoldsendingen. Elisabeth Paulsen og Belinda Orten og radiovertinne Cathrine Krømke.


Bli med på visjonskonferansen!

Meld deg på visjonskonferansen 27. mars, ved å fylle ut påmeldingsskjemaet på Tønsberg kommunes nettsider. Påmeldingsfrist er 1. mars.


Har du innspill?

Vi skal svare på følgende fokusspørsmål under konferansen:

“Hvordan kan vi sammen skape en kommune som oppleves spesielt god å bo, leve og arbeide i?”

Har du et svar / innspill du gjerne vil dele med oss? Fyll ut skjema på Tønsberg kommunes nettsider: