Vedlikehold av det kommunale vannledningsnettet på Krakken og Hvitsten

I kveld onsdag 9. oktober fra kl. 22.00 til kl. 06.00 i morgen tidlig vil det kommunale vannledningsnettet på Krakken og Hvitsten være avstengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Hvis vannet er misfarget, så lar du det renne til det blir klart.
Husk å tappe opp vann.