Vannet i Vivestad er friskmeldt

Feilen er utbedret. Det er tatt vannprøver ved vannverket, og analyseresultatet viser ingen tegn til forurensing. Vannet kan derfor benyttes som normalt igjen.