Utlegging av manntall for offentlig ettersyn / retting av feil i manntall - framgangsmåte

Manntallet legges ut for offentlig ettersyn så snart som mulig etter 30. juni 2019. Manntallet kan kun legges ut i papairformat. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Publisert av Marianne Nordby. Sist endret 29.07.2019

Manntallet legges ut på følgende steder i perioden 11. juli til og med valgdagen 9. september:

  • Servicesenteret i Tønsberg rådhus

  • Sercietorget i kommunehuset på Revetal

Manntallet er en oversikt over stemmeberettigede i kommunen. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de er registrert som bosatt per 30. juni i valgåret. Personer som har vært bosatt utenfor landet i mer enn 10 år sammenhengende, må søke om innføring i manntallet i den kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt. Søknaden må være fremme hos valgstyret innen kl. 1700 dagen etter valgdagen.

Last ned søknadsskjema her

Skjema sendes til: Valgstyret i Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg eller e-post: valg@tonsberg.kommune.no

Etter den 30. juni vil folkeregistermyndighetene overføre manntallsopplysninger til kommunene. Manntallet skal så snart som mulig etter dette legges ut til offentlig ettersyn, slik at velgere har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.

Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil.