Trafikksikkerhet i frivillige lag og foreninger

Re kommune tar trafikksikkerhet på alvor. Å oppfordre til, og legge til rette for at også frivillige lag og foreninger kan gi trafikksikkerhet størst mulig oppmerksomhet, er en viktig del av dette arbeidet.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 07.02.2019

Forslag til reisepolicy for lag og foreninger

Det er allerede et sterkt fokus på trafikksikkerhet i mange frivillige lag og foreninger i Re kommune. For å kunne inspirere til fortsatt økt fokus på trafikksikkerhet og til at trafikksikkerhet blir oppfattet som et naturlig ansvarsområde for både ledere, medlemmer, foreldre, foresatte og barn og unge, har Re kommune følgende forslag til en reisepolicy, altså et sett med trafikksikkerhetsregler for bruk innen foreningene:

  • Bruk sykkelhjelm og påse at sykkelen er i tilfredsstillende stand
  • Bruk refleks
  • Bruk bilbelte og påse at barn er forsvarlig sikret i bilen
  • Tilpass farten etter forholdene og respekter fartsgrensen
  • Ikke bruk mobiltelefonen bak rattet

Reisepolicyen bør være huskeregler og rettesnor for alle foreningens medlemmer som beveger seg i trafikken i sammenheng med foreningens aktivitet, altså til og fra trening/øvelse, på foreningens turer og reiser og tilsvarende.


Trafikksikker kommune

Re skal være en trafikksikker kommune. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. I Re kommune arbeides det systematisk med trafikksikkerhet og fram mot sertifisering som en Trafikksikker kommune i henhold til Trygg Trafikks sertifiseringskrav.

Kommunens oppfordring om at lag og foreninger i Re utarbeider egen reisepolicy er et av kravene for å kunne sertifiseres som Trafikksikker kommune.