Tønsberg og Re lanserer egen app for innbyggerdialog

Med vår nye app kan du få nyheter og varslinger om det du er interessert i fra kommunen, velge selvbetjening og hente ut skjemaer og lignende, eller melde fra om feil og hendelser til kommunen. Alt dette direkte fra mobilen eller nettbrettet.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 19.11.2018

Rådmann i Tønsberg Geir Viksand, prosjektleder Faysal Ahmed Dhali-Lund og rådmann i Re Trond Wifstad gleder seg over å kunne lansere ny app. - Klikk for stort bilde

Nye Tønsberg kommune

Appen heter "Nye Tønsberg kommune" og kan lastes ned fra Google Play (Android) eller fra Appstore (IPhone).

Last appen ned fra google Play (Android)

Last appen ned fra Appstore (IPhone)
 

Nyheter fra kommunen

Fra listen som ligger under "Kategorier" kan du velge hvilke områder du vil følge. Når vi legger ut nyheter i kategoriene du følger, vil du enten få opp en «push»-melding om at det er kommet noe nytt, eller et lite, rødt tall på ikonet på appen.
 

Beredskapsmeldinger

Ved alvorlige hendelser som berører store deler av kommunen, sender vi ut et pushvarsel som går ut til alle som har appen, uansett hvilken kategori du har valgt. Dette er for å sikre at flest mulig får viktig informasjon. Appen vil være en av flere kanaler som skal brukes for å nå ut med informasjon.
 

Selvbetjening

Under "Selvbetjening" ligger det en samling med de mest aktuelle knappene som leder deg til det du kan ha behov for i din hverdag.
 

Eksempler på hva du kan finne under selvbetjening

  • Min eiendom". Der kan du få info om kommunale gebyrer, feiing og annen eiendomsinformasjon
  • Visma Flyt skole. Informasjon fra skolen til foreldre
  • Startlån
  • Tilskudd
  • Renovasjon

...og mye mer.
 

Enkelt å melde i fra til kommunen

Når du klikker på "Tips oss" første gang, blir du ledet til del 2 i appen, og "Borgermelding" blir innstallert. Fra borgermeldingsdelen kan du melde fra om dine observasjoner og hendelser direkte fra din mobil. Oppdager du for eksempel et hull i veien, oversvømmelse, forsøpling osv. kan  du ta bilde fra stedet, markere i kart og sende inn. Da blir det enkelt for de som skal håndtere hendelsen å forstå omfang og sted.