Tønsberg Læringssenter åpner 1. mars 2018

Tønsberg Voksenopplæring og flyktningetjenesten i Re og Tønsberg blir en virksomhet fra 1. mars 2018. 
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 02.03.2018

Den nye virksomheten heter nå Tønsberg Læringssenter og skal bidra med bosetting og kvalifisering av voksne. Formålet er å styrke mulighetene for  økonomisk selvstendighet og aktiv deltakelse i yrkes- og samfunnsliv.

Virksomheten er et kommunalt senter som tilbyr ulike tjenester til voksne innbyggere i Re og Tønsberg kommuner som har rettigheter knyttet til Introduksjonsloven og/ eller Opplæringsloven.
 

Mer om virksomheten

Tønsberg Læringssenter holder til i Grenaderveien 11 på Eik, Tønsberg. Virksomhetsleder er Solveig Laland.