Til innbyggere med utgifter i forbindelse med REVAC-brannen mai 2018

Noen beboere i Linnestadområde har hatt direkte utlegg som følge av evakueringen i mai. Har du hatt slike utlegg (f.eks. parkering), som ikke dekkes av ditt forsikringselskap, kan du sende en oversikt over utleggene til Re kommune. Frist for innsending er 1. september.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 24.08.2018

Hvordan sender du inn?

Oversikt over utlegg må inneholde beskrivelse av hva slags type utlegg det er snakk om, dokumentasjon (f.eks. kvittering), og kontonummer for eventuell tilbakebetaling.

Kravet sendes:

Re kommune
Postboks 123 
3164 Revetal 

Eller på e-post til postmottak@re.kommune.no.