Telefonsystemet på ungdomsskolen er nede fram til nybygget er klart

I forbindelse med riving av det gamle skolebygget ved Revetal ungdomsskole, vil telefonsystemet der være nede fram til nytt skolebygg tas i bruk. I denne perioden settes telefonen automatisk over til kommunens sentralbord.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.06.2017

Du kan med andre ord benytte det vanlige nummeret til skolen, eller rektor kan kontaktes på tlf. 906 21 921.