Søknad om barnehageplass

Fra og med 01.01.2020 går Re kommune over til et nytt barnehageprogram. For de  som har en søknad om barnehageplass i dagens program, betyr det at det må legges inn en ny søknad etter denne dato. Dette gjelder både de som ønsker plass våren 2020 og ved neste barnehageår (01.08.2020).

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 08.11.2019