Skogbrannfaren er redusert

Nedbøren etter tørkeperioden denne sommeren har redusert skogbrannfaren. Skogbrannindeksen til yr er redusert til null eller er innenfor grønt område for hele Vestfold fylke. Det er også meldt om mer nedbør i dagene fremover, selv om det ikke er i store mengder. Samtidig ser Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) at det er lokale variasjoner.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 17.08.2018

Tilrettelagte bål- og grillplasser

Kommunene i Vestfold åpner nå for tilrettelagte bål- og grillplasser samt opphever forbudet mot grilling og bålbrenning på kommunal grunn.

I Tønsberg kommune og Færder kommune er all brenning utendørs forbudt hele året, unntaket er grill og matlaging i tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig.


Aktsomhetsplikten

Samtidig oppfordres alle innbyggerne til fremdeles å være aktsomme. Det skal svært lite til for å starte en brann. Hver enkelt av oss må fremdeles vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt, på tilrettelagte bål og grillplasser, i skjærgården, på stranden, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.

Aktsomhetsplikten innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild – også grill - må ikke forlates før den er fullstendig slokket.


Bålforbudet gjelder fremdeles!

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Det generelle bålforbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark, med det menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder. Men husk at aktsomhetsplikten gjelder på disse områdene. Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten. Å gjøre opp ild omfatter all bruk av engangsgriller, primuser, stormkjøkken, bål- og peisinnretninger. Stranden og øyene i skjærgården vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det ÅPENBART IKKE kan starte en brann. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Les mer under www.vibr.no  og på www.sikkerhverdag.no


VIB henviser til:

Brannlovens § 5, forskrift om brannforebygging  § 3. Vi minner også om forurensningslovens § 2, 7 og 11. , friluftslovens § 11.