Skattelister eiendomsskatt til offentlig ettersyn

Skattelistene viser hvor mye hver enkelt eiendomseier skal betale i eiendomsskatt inneværende år. Skattelistene er tilgjengelig for gjennomsyn i tre uker, fra og med fredag 23.02.2018 til og med fredag 16.03.2017.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 05.03.2018

Når skal jeg betale?

Fakturering av årets eiendomsskatt vil skje sammen med de kommunaltekniske avgiftene. Årsbeløpet som opplyses i skatteseddel og på skattelistene deles i fire og belastes en gang pr. kvartal på fakturaen for kommunale avgifter.


Hvor mye skal jeg betale?

Hvor mye du skal betale i eiendomsskatt for 2018 finner du på skatteseddelen som du mottar i posten, eller du kan finne det i skattelistene. Hvis du lurer på hvordan eiendomsskatten er utregnet, finner du mer informasjon om dette på informasjonssiden om eiendomskatt.


Takster basert på ligningsverdi (formuesgrunnlag):

De fleste boligeiendommer i Re har en ligningsverdi fra skatteetaten (oppgitt i selvangivelsen). I listen under finner du alle eiendommer som har takst utarbeidet på grunnlag av lingingsverdi (formuesgrunnlag):

Taksten som er oppgitt i denne listen er utarbeidet etter følgende formel: ligningsverdi x 4 x 0,8. Taksten er altså en bergning av faktisk eiendomsverdi og er ikke lik ligningsverdien.


Takster basert på taksering utført av Re kommune:

For eiendommer som ikke har ligningsverdi, har det blitt gjennomført en taksering. I disse tilfellene er det denne takseringen som danner grunnlaget for formuesgrunnlaget som eiendomsskatten beregnes ut fra. I listen under finner du alle eiendommer som takst utarbeidet av firmaet Verditakst, på oppdrag fra Re kommune.


Klageadgang

Fristen for å klage på taksten er 6 uker fra du mottar skatteseddel. 

Er taksten din fastsatt på grunnlag av ligningsverdi satt av Skatteetaten, må du sende klage på taksten til Skatteetaten.

Er taksten din vedtatt i Re kommune skal begrunnet klage sendes skriftlig til Re kommune, Postboks 123, 3164 Revetal.