Skattelister eiendomsskatt offentliggjøres fredag 24. februar

Takster som danner grunnlag for eiendomsskatt i Re kommune for 2017, blir lagt ut til offentlig gjennomsyn fredag 24. februar. Listene offentliggjøres i kommunens servicetorg og på våre hjemmesider, de vil være tilgjengelige i tre uker. Skattesedler sendes ut til den enkelte eiendomsbesitter i uke 9.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 22.02.2017

Når skal jeg betale?

Fakturering av årets eiendomsskatt vil skje sammen med de kommunaltekniske avgiftene. Årsbeløpet som opplyses i skatteseddel og på skattelistene deles i fire og belastes en gang pr. kvartal på fakturaen for kommunale avgifter.


Hvor mye skal jeg betale?

Hvor mye du skal betale i eiendomsskatt for 2017 finner du på skatteseddelen som du mottar i posten. Hvis du lurer på hvordan eiendomsskatten er utregnet, finner du mer informasjon om dette på informasjonssiden om eiendomskatt.


Klageadgang

Fristen for å klage på taksten er 6 uker fra du mottar skatteseddel. 

Er taksten din fastsatt på grunnlag av ligningsverdi satt av Skatteetaten, må du sende klage på taksten til Skatteetaten.

Er taksten din vedtatt i Re kommune skal begrunnet klage sendes skriftlig til Re kommune, Postboks 123, 3164 Revetal.