Se opptak fra møte i kommunestyret 25. april

Opptak fra møtet i kommunestyret 25. april er nå tilgjengelig via vår streamingløsning.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 02.05.2017

Opptak fra møtet


Sakspapirer

Noen av sakene som ble behandlet i møte var:

  • Beredskapsplan og beredskapsråd
  • Detaljregulering for Døvikveien 2 og 4
  • Hovedplan vann og avløp
  • Kommunikasjonsstrategi for Re kommune 2017-2020
  • Nye barnehageplasser ved Solerød barnehage fra høsten 2017
  • Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
  • Næringsplan for Re og Tønsberg - opplegg og organisering.

Fullstendig sakskart finner du i møtekalenderen. Her kan du også finne informasjon om enkeltsaker. Protokoll for møtet vil være klar i løpet av uke 17.