Saksbehandling stopper 13. desember for byggesaker, seksjonering, konsesjon og egenerklæringer

På grunn av overgang til ny kommune vil arkivsystem og saksbehandlingsprogram være nede i perioden 13.12.2019 til 01.01.2020. Det medfører at det  vil være produksjonsstopp i saksbehandlingen av  bl.a. byggesaker, seksjoneringssaker, konsesjonssaker og  egenerklæringer i denne perioden. 

Det vil heller ikke være mulig å legge inn opplysninger i matrikkelen i samme tidsrom. Grunnboken vil være stengt fra 27.12.2019.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 07.11.2019

Hjemmelsdokument som skal tinglyses i perioden

Dersom hjemmelsdokument skal tinglyses i nevnte tidsrom, må ny eier avtale med oss at egenerklæringen med underskrift og stempel sendes vedkommende.  Ny eier må selv sende egenerklæringen / konsesjonsvedtaket til Tinglysningsmyndigheten i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet.

Hjemmelsdokument som kan tinglyses etter 2020

Dersom hjemmelsdokumentet ikke skal sendes inn til tinglysning før etter 01.01.2020, kan vi beholde den innkomne egenerklæringen eller konsesjonsvedtaket og registrere den inn fra torsdag 02.01.2020.

Dokumenter som skal sendes til tinglysning anbefales sendes innen 29.11.2019.