Resultatene fra innbyggerundersøkelsen er klare

I forbindelse med at Re skal gjennomføre en kommunesammenslåing ble det i kommunestyret 03.05.2016 vedtatt at det skulle gjennomføres en innbyggerundersøkelse om retningsvalg.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 18.10.2016

I perioden 29. august – 09. september har 1200 innbyggere i alderen 18 år og eldre blitt oppringt. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion og resultatene foreligger nå.

Resultatene er vektet på kjønn og alder. I tillegg foreligger fordeling av svarene pr. valgkrets. Kort oppsummert er resultatet av undersøkelsen slik:
 

Spørsmål 1: Hvilken kommune foretrekker du at Re slår seg sammen med?

Svar:
Tønsberg 41 %
Hof / Holmestrand / Sande 24 %
Horten 22 %
Ingen av disse 9 %
Vet ikke 5 %

 

Spørsmål 2: Er det en eller flere av følgende kommuner du ønsker at Re ikke skal slå seg sammen med?

Svar:
Hof / Holmestrand / Sande 39 %
Tønsberg 36 %
Horten 32 %
Nei, kan slå seg sammen med  alle 14 %
Vet ikke 8 %


Mer informasjon

Opinion har utarbeidet en mer detaljert rapport / presentasjon av resultatene, denne kan lastes ned ved å klikke på lenken under.

Klikk her for å lese hele rapporten fra Opinion (PDF, 513 kB).