Renovasjonsgebyret for 4. kvartal 2017 frafalles

Kommunestyret vedtok 24.10.2017 at kommunen ikke skal fakturere for renovasjonavgifter for 4. kvartal 2017. Dette innebærer at en «normal» husstand får kr. 637,- i reduserte kommunale avgifter på siste regning i 2017.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 27.11.2017

Bilde av en renovasjonsbil fra VESAR (Foto: VESAR) - Klikk for stort bilde Selvkostprinsippet

En del kommunale avgifter som vann, avløp og renovasjon, skal faktureres etter selvkostprinsippet. Det betyr at kommunen ikke skal fakturere sine innbyggere mer enn hva det faktisk koster å levere tjenesten. Tidligere års "overskudd" på renovasjon skal nå tilbakeføres til innbyggerne i Re, senest i løpet av de påfølgende 5 år.

Derfor unnlater vi å fakturere for renovasjon 4. kvartal 2017, og det vil sannsynligvis også føre til lavere renovasjonsavgift i 2018. Renovasjonsavgiften for 2018 vil avgjøres i behandlingen av budsjettet for 2018.