Registreringsplikt for virksomheter som selger tobakk

Vi minner om den nye registreringsplikten for virksomheter som selger tobakk. Alle som ønsker å (fortsette å) selge tobakk, må registrere seg i det nye Tobakkssalgsregisteret innen utgangen av året.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 27.11.2017

Hvordan registrerer man seg?

Registreringen skjer på https://tbr.helsedirektoratet.no/ eller via Altinn. 


Mer informasjon

Detaljert informasjon om registreringen finner du på nettsiden til Helsedirektoratet.