Rassikring av Ramnes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Re kommune har i vinter jobbet med rassikring av Ramnes for å forhindre et framtidig kvikkleireskred. Arbeidene er nesten ferdig, og nå blir det en pause i anleggsarbeidene før pussen tas til våren.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 05.02.2018

Rassikring Ramnes - Klikk for stort bilde Hva har blitt gjort?

Det aller viktigste med arbeidet var å stabilisere Ramnes. For å forhindre et framtidig kvikkleireskred, er det kjørt inn store mengder stein (10 000 m3) og lagt på tre steder langs Ramneselva. Tyngden av steinen vil hindre at skråningene raser. For å få plass til all steinen, måtte elva på en strekning flyttes. En som godkjente denne flyttinga, er vår venn fossekallen. Den nye elveløpet har han nemlig allerede tatt i bruk! En del av kantvegetasjonen måtte hogges, og her vil det komme opp ny skog. På enkelte strekninger vil elevskråningene plastres med stein for å hindre utgliding (erosjon). Vi avslutter anlegget med å anlegge en tursti / vei mellom mølla og Tinghaugveien.

Alle støttefyllinger er nå lagt ut og nødvending sikkerhet for kvikkliresone Ramnes sørøst er oppnådd.


Hvem har utført arbeidene?

Arbeidene har blitt utført av NVE anlegg i samarbeid med Ommedal AS og Abrahamsen skogpleie. Prosjektleder har vært Jan Eirik Hønsi fra NVE, mens Re kommunes kontaktperson er Rune Nordeide (tlf. 930 53 822).

Kommunen takker alle som har vært tålmodige med anleggstrafikken. Kommunen vil også takke grunneierne som har vist stor velvilje!