Problemer med rotter og mus?

Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul. Eier / beboer skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge forekomst av skadedyr og bekjempe hvis de dukker opp.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 26.10.2016

Slik kan du forebygge rotteplager:

  • Søppelstativet skal være helt og ha tett lokk.
  • Pass på at sekken/beholderen ikke blir overfylt slik at skadedyr kan komme til.
  • Hvis du har kompostbinge for matavfall, sørg for at den er helt tett.
  • Hold hagen ryddig. Ikke ha kvist og kvast liggende i hauger. Fjern høyt gress og busker inntil huset.
  • Fjern nedfallsfrukt jevnlig.
  • Mat til fugler og husdyr kan trekke til seg rotter dersom dette ligger ute.
  • Rotter og mus kan krype igjennom små sprekker. Sjekk derfor om huset har sprekker/åpninger som er større enn 6mm og tett de igjen. Kjellervinduer må være hele og ventilasjonsåpninger bør sikres med kraftig metallnetting. Dører må slutte tett til karmen. Ha metall rist over sluk i kjellerrom.
  • Matrester og fett skal ikke hives i toalett eller sluk, da det vil kunne holde liv i rottene i kloakken.

Ansvarlig for forebygging og bekjempelse på privat eiendom er huseier/beboer.


Hjelp til bekjempelse

Har skadedyr først etablert seg, er ofte vanskelig å bekjempe dem uten profesjonell hjelp. For å ha rett til å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves godkjenning av Folkehelseinstituttet. Se Folkehelseinstituttets oversikt over godkjente skadedyrbekjempere.


Aktuelle lover