Pressemelding: Ansettelsesutvalgets innstilling på prosjektleder / rådmann

Ansettelsesutvalget, bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og hovedtillitsvalgt i begge kommuner, innstiller enstemmig overfor Fellesnemnda at Egil Johansen ansettes som prosjektleder / rådmann i nye Tønsberg kommune. Som nr. 2 innstilles Arve Semb Christophersen.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.09.2017

Egil Johansen har en bred og variert bakgrunn fra både privat og offentlig sektor, og har innehatt sentrale og krevende stillinger både i næringslivet, statsforvaltningen og i kommuner/fylkeskommune, sist som fylkesrådmann i Vestfold fylkeskommune.

Egil Johansen er født 13.11.1955 i Larvik og er utdannet siviløkonom fra NHH 1978, Høyere avdeling NHH 1981, div. etterutdanningskurs, inkl. IMD.

Arbeidspraksis:
Han har vært vit.ass. ved NHH, forsker ved IØI og BI.

1984-87: Førstekonsulent og byråsjef i Olje- og energidepartementet
1987-93: Ulike stillinger innen økonomi og finans i Akers mek. verksted A/S, senere Aker A/S, fra 1988 direktør med ansvar for konsernstrategi
1993-00: Fylkesdirektør i Vestfold fylkeskommune med ansvar for adm. og økonomi.
2000-02: Prosjektleder/rådmann i nye Re kommune
2002-10: Rådmann i Porsgrunn kommune
2010-17: Fylkesrådmann i Vestfold fylkeskommune

Egil Johansen har hatt en rekke styreverv, og er idag nestleder for styret i KLP.

Ansettelsesutvalget er svært tilfreds med at Egil Johansen har takket ja til stillingen som prosjektleder / rådmann i nye Tønsberg kommune, og ser fram til å samarbeide med han for å bygge den nye kommunen.

Den formelle ansettelsen vil skje i møte i Fellesnemnda den 9. oktober, og Egil Johansen vil tiltre den nye stillingen rett etter årsskiftet.


Petter Berg                                                                      Thorvald Hillestad
ordfører i Tønsberg                                                       ordfører i Re