Plan for opprydding i spredt avløp i Re

Kommunen har vedtatt en handlingsplan for opprydding i spredt avløp i Re. I årene framover vil det bli sendt ut varsel og pålegg til  berørte husstander om at de må få på plass en godkjent avløpsløsning for sine bygninger. Dette vil skje områdevis i Re, og du vil få informasjon når det nærmer seg ditt område.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 09.09.2019

Kommunen har vedtatt en handlingsplan for opprydding i spredt avløp fra spredt bebyggelse, randsoner og klyngehus i Re. Kommunen har siden 2017 hatt en lokal forskrift som setter krav til avløpsanlegg og rensegrad for å redusere forurensningsbidraget og beskytte miljøet mot skadelige virkninger av utslipp av avløpsvann.


Hvordan påvirker dette deg?

I årene framover vil det bli sendt ut varsel og pålegg til de som ikke har godkjent renseløsning for sine bygninger i dag, for det meste direkte utslipp fra slamavskillere (septiktanker), om at de må få på plass en godkjent avløpsløsning. For noen vil dette innebære at du pålegges å tilknytte deg kommunalt avløpsnett, mens andre vil pålegges oppgradering/utskifting av privat avløpsanlegg. Dette vil skje områdevis i Re, og du vil få informasjonsbrev og invitasjon til møte når det nærmer seg ditt område. I pålegget får du en frist for når bygningen(e) skal ha godkjent renseløsning og du som anleggseier må bekoste dette.

Hvis det er behov eller ønske om å bytte ut avløpsanlegget før du har fått varsel og pålegg fra kommunen kan du søke kommunen om utslippstillatelse.


Mer informasjon

Det finnes mer informasjon om spredt avløp på kommunens hjemmeside, her finner du mer om handlingsplanen, kommunens lokale forskrift, den sentrale forurensningsforskriften, veiledning til hvordan du søker om utslippstillatelse og hva som er godkjente renseløsninger.


Har du spørsmål?

Dersom det er spørsmål er det bare å ta kontakt med Marte Bruu Tanum i Tønsberg kommune, e-post: marte.bruu.tanum@tonsberg.kommune.no.