Plan, byggesak og kart/oppmåling for Re kommune flyttes til Tønsberg kommune

Fra 1. oktober 2017 etableres felles saksbehandling for Re og Tønsberg på følgende områder: plan, byggesak og kart/oppmåling. Tidligere avtale mellom Re og Holmestrand opphører fra samme dato.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.09.2017

Konsekvenser for innbyggerne i Re:

  • Fra 25. september 2017 skal alle nye saker på plan, byggesak og kart/oppmåling sendes til Tønsberg kommune for behandling.
  • Pågående saker på områdene plan, byggesak og kart/oppmåling, vil som hovedregel ferdigbehandles av Holmestrand kommune. Dersom saken blir overført til Tønsberg, vil søker få egen informasjon om dette.
  • Nye saker om fradeling av gårdstun i LNF-områder og søknader om egenerklæring om konsesjonsfrihet skal etter 25. september behandles av Tønsberg kommune.
  • Alle saker fra Re som sendes Tønsberg, vil stå på Tønsberg kommunes postlister.
  • Alle saker som skal politisk behandles, vil fortsatt bli behandlet av politikerne i Re kommune.
  • Fra 25. september 2017 rettes alle spørsmål og henvendelser om denne type saker direkte til Tønsberg kommune.


Kontaktinformasjon og åpningstider Tønsberg kommune

Åpningstid: 08.00-16.00.
Tlf.: 33 34 80 00.
Adresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no


Kundemottak kommuneutvikling

Åpningstid: 09.00-15.00 (stengt 11.00-12.00).
Tlf. 33 34 86 00