Oppdatert informasjon om bål, sankthansbål og grilling utendørs

Brannfaren utendørs er som plenen din, svært varierende. Fra grønt til brunsvidd. Lokalt kan det ha kommet så mye nedbør at brannfaren er redusert  og andre steder er det fortsatt knusktørt. Det er meldt betydelig med nedbør i Vestfold søndag. Fram til så skjer varierer skogbrannindeksen fra YR fra meget høy fare til liten fare.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.06.2018

Skal du gjøre opp ild må du kun gjøre det der det åpenbart ikke kan starte en brann. I skog og annen utmark er generelt bruk av åpen ild forbudt i perioden 15. april til 15. september i hele landet.

Vær påpasselig når du vurder situasjonen der du skal grille eller bruke åpen ild, eller ved annen aktivitet som kan føre til brann.

Hvor tørt er det her og i umiddelbar nærhet? 

Hvor mye og hvilken retning har vinden?


Hjemme er du sjefen

Du kan grille hjemme om du mener det er trygt. Du må gjøre de samme vurderinger som nevnt over. Aktsomheten ved enhver aktivitet som kan føre til brann gjelder alltid, overalt til enhver tid, inne som ute.


Bruk av ild utendørs

Det er tillatt å brenne bål og benytte engangsgrill der det åpenbart ikke kan starte brann, ved tilrettelagte bålplasser og i strandkanten ved kysten under følgende forutsetninger:

  • Den som tenner ild har det totale ansvaret og skal ha grunneiers tillatelse.
  • Slokkemidler som vannslange/bøtter bør være i umiddelbar nærhet.
  • Vindretning og styrke må vurderes.
  • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
  • Ikke bygg bålet for stort.
  • Det er forbudt å brenne bål på bart fjell.
  • Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne.
  • Sørg for at barn holder avstand og kle dem gjerne i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme
  • Kommer bålet ut av kontroll ringer du brannvesenet på tlf: 110
  • Når bålet forlates skal det være fullstendig slokt.


Sankthansbål

Vestfold interkommunale brannvesen vurderer fortløpende situasjonen og kommer med sin vurdering og klare råd 20. juni.

Se også www.vibr.no og www.facebook.com/brannvesenet.