Oppdatering vedr. Skjeggestadåsen barnehage

Det er fortsatt mye som er uavklart med Skjeggestadåsen barnehage og alternative lokaler, etter vannlekkasjen i helgen. Det kan imidlertid se ut til at det blir et langvarig avbrudd i driften på Skjeggestadåsen barnehage.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 31.01.2017

Alternative lokaler

Fra og med tirsdag 31.01.2017 vil vi tilby alternative lokaler for barna på Skjeggestadåsen barnehage. Barna i basen Polaris vil møte i sidebygningen ved Revetal barnehage. De to andre basene vil ha oppmøtested i Brekkeåsen barnehage. Vi ber dere bruke parkeringsplassen ved Samfunnshuset når dere leverer og henter barn.

Fra samme dato blir det ordinær åpningstid med den bemanningen barna er kjent med, men altså i alternative lokaler.

Alle foresatte kontaktes direkte med oppdateringer om status ved Skjeggestadåsen barnehage og alternative.


Hva skjer framover?

Store deler av mandagen, gikk med til å finne ut skadeomfanget i lokalene til Skjeggestadåsen barnehage og til å finne alternative løsninger til lokaler fremover. Det er allikevel fortsatt mye som er uavklart både når det gjelder lokalene i Skjeggestadåsen og videre organisering av alternative lokaler. Det vil si at vi pr. dags dato ikke kan si noe om hvor lenge vi vil være i alternative lokaler eller om vi må ha en flytting til før vi er tilbake i Skjeggestadåsen barnehage.


Kontaktinfo: